Quản lý nhà hàng

Phần mềm quản lý nhà hàng tmCafex ứng dụng trong quản lý và bán hàng cho các nhà hàng - quán bar - cafe hoặc các dịch vụ tính giờ như Karaoke, bida. Phần mềm cho gồm tmCafe dùng quản lý quầy thu ngân và tmCafex dùng quản lý kho hàng.

Tổng quan phần mềm quản lý nhà hàng, quán bar, karaoke, cafe, dịch vụ tính giờ...

Các chức năng chính của phần mềm

Cấu hình tối thiểu