Quản lý khách sạn

Phần mềm quản lý lễ tân khách sạn tmHotel ứng dụng hỗ trợ quản lý lễ tân khách sạn với các đặc tính cơ bản: Quản lý quá trình sử dụng phòng theo tiến tình thời gian. Thông tin về hiện trạng của phòng được xem vào bất kỳ ngày nào trong năm (phòng sửa chữa không sử dụng, có khách - ai ở, thiết bị và tình trạng thiết bị trong phòng)

Tổng quan phần mềm quản lý lễ tân khách sạn

tmhoteltmHotel là phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý lễ tân khách sạn với các đặc tính cơ bản:

Các chức năng chính của phần mềm

Cấu hình tối thiểu