Đăng nhập hệ thống

Với phiên bản sử dụng dữ liệu MS Access:

Nếu sử dụng cho máy đơn, phần mềm luôn đọc CSDL trong thư mục cài đặt phần mềm.

Nếu sử dụng trên mạng, khi chạy chương trình lần đầu tiên, phần mềm yêu cầu xác định tệp cơ sở dữ liệu chính của chương trình – tmSalexx.mdb. Cơ sở dữ liệu có thể thay đổi trong tùy chọn hệ thống

Khi đăng nhập hệ thống, lưu ý tắt phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt:

Admin” có toàn quyền truy cập tất cả các chức năng của phần mềm. Đối với các người dùng khác, hệ thống sẽ xác định hệ thống menu và quyền hạn làm việc theo sự phân quyền đã được thiết lập bởi người quản trị hệ thống

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.