Giới thiệu chung 1783
Đặc tính kỹ thuật 1736
Hệ thống phần mềm 1685
Cài đặt phần mềm 1758
Sử dụng trên máy đơn 1646
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1693
Giao diện làm việc 1641
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1797
tmclipboard 2651
Đăng nhập hệ thống 1745
Quản trị nhân viên 1644
Đổi mật khẩu 1688
Danh mục dữ liệu hệ thống 1790
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 1973
Mã hàng và mã vạch 1826
Sử dụng trên mạng nội bộ 1841
Quy cách in tem 2595
Danh mục hàng hóa 2430
Danh sách đối tác 1892
Bảng giá bán hàng 1729
Chế độ khuyến mãi 1743
Kho hàng 1830
Mẫu hóa đơn VAT 1813
Tùy chọn hệ thống 1782
Tùy chọn tác nghiệp 1799
Kiểm tra danh mục hệ thống 1724
Danh mục chứng từ 1739
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 1924
Cửa sổ chọn hàng nhập 1806
Cửa sổ chọn hàng xuất 1842
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1809
Cửa sổ chọn đối tác 1765
Chứng từ nhập kho 1832
Chứng từ xuất kho 1776
Chứng từ bán lẻ 1845
Chứng từ đặt hàng 1785
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1781
Các loại báo cáo chính 1711
Nén dữ liệu lưu trữ 1775
Giải nén dữ liệu 1726
Xóa phân đoạn dữ liệu 1822
Tác nghiệp bán hàng 1784
Tùy chọn bán hàng 1781
Quy cách in phiếu 1862
Bán hàng 2004
Khóa sổ ca bán hàng 1953
Danh mục chứng từ 1932
Báo cáo bán hàng 1880
Chức năng khác 1866
Sử dụng phần mềm lần đầu 1988

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.