Giới thiệu chung 1836
Đặc tính kỹ thuật 1793
Hệ thống phần mềm 1734
Cài đặt phần mềm 1814
Sử dụng trên máy đơn 1707
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1742
Giao diện làm việc 1696
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1858
tmclipboard 2822
Đăng nhập hệ thống 1800
Quản trị nhân viên 1695
Đổi mật khẩu 1740
Danh mục dữ liệu hệ thống 1839
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 2039
Mã hàng và mã vạch 1879
Sử dụng trên mạng nội bộ 1898
Quy cách in tem 2684
Danh mục hàng hóa 2584
Danh sách đối tác 1949
Bảng giá bán hàng 1776
Chế độ khuyến mãi 1802
Kho hàng 1880
Mẫu hóa đơn VAT 1867
Tùy chọn hệ thống 1831
Tùy chọn tác nghiệp 1851
Kiểm tra danh mục hệ thống 1776
Danh mục chứng từ 1796
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 1979
Cửa sổ chọn hàng nhập 1867
Cửa sổ chọn hàng xuất 1896
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1860
Cửa sổ chọn đối tác 1824
Chứng từ nhập kho 1889
Chứng từ xuất kho 1837
Chứng từ bán lẻ 1904
Chứng từ đặt hàng 1833
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1841
Các loại báo cáo chính 1768
Nén dữ liệu lưu trữ 1836
Giải nén dữ liệu 1780
Xóa phân đoạn dữ liệu 1879
Tác nghiệp bán hàng 1841
Tùy chọn bán hàng 1836
Quy cách in phiếu 1918
Bán hàng 2064
Khóa sổ ca bán hàng 2011
Danh mục chứng từ 1985
Báo cáo bán hàng 1933
Chức năng khác 1919
Sử dụng phần mềm lần đầu 2041

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.