Giới thiệu chung 1678
Đặc tính kỹ thuật 1636
Hệ thống phần mềm 1603
Cài đặt phần mềm 1661
Sử dụng trên máy đơn 1552
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1610
Giao diện làm việc 1550
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1704
tmclipboard 2382
Đăng nhập hệ thống 1658
Quản trị nhân viên 1536
Đổi mật khẩu 1594
Danh mục dữ liệu hệ thống 1714
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 1850
Mã hàng và mã vạch 1733
Sử dụng trên mạng nội bộ 1735
Quy cách in tem 2432
Danh mục hàng hóa 2197
Danh sách đối tác 1794
Bảng giá bán hàng 1636
Chế độ khuyến mãi 1648
Kho hàng 1741
Mẫu hóa đơn VAT 1707
Tùy chọn hệ thống 1696
Tùy chọn tác nghiệp 1704
Kiểm tra danh mục hệ thống 1625
Danh mục chứng từ 1643
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 1828
Cửa sổ chọn hàng nhập 1709
Cửa sổ chọn hàng xuất 1747
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1721
Cửa sổ chọn đối tác 1667
Chứng từ nhập kho 1739
Chứng từ xuất kho 1676
Chứng từ bán lẻ 1742
Chứng từ đặt hàng 1691
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1677
Các loại báo cáo chính 1613
Nén dữ liệu lưu trữ 1661
Giải nén dữ liệu 1635
Xóa phân đoạn dữ liệu 1728
Tác nghiệp bán hàng 1683
Tùy chọn bán hàng 1674
Quy cách in phiếu 1761
Bán hàng 1894
Khóa sổ ca bán hàng 1858
Danh mục chứng từ 1834
Báo cáo bán hàng 1795
Chức năng khác 1777
Sử dụng phần mềm lần đầu 1892

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.