Giới thiệu chung 1298
Đặc tính kỹ thuật 1287
Hệ thống phần mềm 1259
Cài đặt phần mềm 1313
Sử dụng trên máy đơn 1225
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1271
Giao diện làm việc 1198
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1352
tmclipboard 1925
Đăng nhập hệ thống 1273
Quản trị nhân viên 1201
Đổi mật khẩu 1242
Danh mục dữ liệu hệ thống 1373
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 1439
Mã hàng và mã vạch 1379
Sử dụng trên mạng nội bộ 1378
Quy cách in tem 1927
Danh mục hàng hóa 1580
Danh sách đối tác 1449
Bảng giá bán hàng 1260
Chế độ khuyến mãi 1289
Kho hàng 1397
Mẫu hóa đơn VAT 1372
Tùy chọn hệ thống 1344
Tùy chọn tác nghiệp 1356
Kiểm tra danh mục hệ thống 1302
Danh mục chứng từ 1299
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 1473
Cửa sổ chọn hàng nhập 1361
Cửa sổ chọn hàng xuất 1404
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1387
Cửa sổ chọn đối tác 1306
Chứng từ nhập kho 1380
Chứng từ xuất kho 1341
Chứng từ bán lẻ 1397
Chứng từ đặt hàng 1346
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1336
Các loại báo cáo chính 1279
Nén dữ liệu lưu trữ 1330
Giải nén dữ liệu 1296
Xóa phân đoạn dữ liệu 1384
Tác nghiệp bán hàng 1344
Tùy chọn bán hàng 1347
Quy cách in phiếu 1419
Bán hàng 1497
Khóa sổ ca bán hàng 1510
Danh mục chứng từ 1502
Báo cáo bán hàng 1468
Chức năng khác 1449
Sử dụng phần mềm lần đầu 1537

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.