Giới thiệu chung 1961
Đặc tính kỹ thuật 1929
Hệ thống phần mềm 1857
Cài đặt phần mềm 1925
Sử dụng trên máy đơn 1819
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1846
Giao diện làm việc 1816
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1982
tmclipboard 3080
Đăng nhập hệ thống 1922
Quản trị nhân viên 1811
Đổi mật khẩu 1855
Danh mục dữ liệu hệ thống 1950
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 2187
Mã hàng và mã vạch 1987
Sử dụng trên mạng nội bộ 2017
Quy cách in tem 2865
Danh mục hàng hóa 2775
Danh sách đối tác 2068
Bảng giá bán hàng 1890
Chế độ khuyến mãi 1924
Kho hàng 1998
Mẫu hóa đơn VAT 1982
Tùy chọn hệ thống 1943
Tùy chọn tác nghiệp 1970
Kiểm tra danh mục hệ thống 1897
Danh mục chứng từ 1931
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 2104
Cửa sổ chọn hàng nhập 1987
Cửa sổ chọn hàng xuất 2015
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1974
Cửa sổ chọn đối tác 1947
Chứng từ nhập kho 2016
Chứng từ xuất kho 1969
Chứng từ bán lẻ 2030
Chứng từ đặt hàng 1945
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1965
Các loại báo cáo chính 1897
Nén dữ liệu lưu trữ 1964
Giải nén dữ liệu 1901
Xóa phân đoạn dữ liệu 2002
Tác nghiệp bán hàng 1963
Tùy chọn bán hàng 1957
Quy cách in phiếu 2038
Bán hàng 2187
Khóa sổ ca bán hàng 2125
Danh mục chứng từ 2112
Báo cáo bán hàng 2050
Chức năng khác 2039
Sử dụng phần mềm lần đầu 2153

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.