Giới thiệu chung 1741
Đặc tính kỹ thuật 1696
Hệ thống phần mềm 1650
Cài đặt phần mềm 1720
Sử dụng trên máy đơn 1605
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1657
Giao diện làm việc 1604
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1756
tmclipboard 2521
Đăng nhập hệ thống 1709
Quản trị nhân viên 1600
Đổi mật khẩu 1649
Danh mục dữ liệu hệ thống 1758
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 1921
Mã hàng và mã vạch 1788
Sử dụng trên mạng nội bộ 1794
Quy cách in tem 2525
Danh mục hàng hóa 2311
Danh sách đối tác 1850
Bảng giá bán hàng 1692
Chế độ khuyến mãi 1703
Kho hàng 1792
Mẫu hóa đơn VAT 1768
Tùy chọn hệ thống 1750
Tùy chọn tác nghiệp 1757
Kiểm tra danh mục hệ thống 1680
Danh mục chứng từ 1694
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 1884
Cửa sổ chọn hàng nhập 1768
Cửa sổ chọn hàng xuất 1810
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1771
Cửa sổ chọn đối tác 1725
Chứng từ nhập kho 1788
Chứng từ xuất kho 1733
Chứng từ bán lẻ 1798
Chứng từ đặt hàng 1748
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1738
Các loại báo cáo chính 1668
Nén dữ liệu lưu trữ 1730
Giải nén dữ liệu 1690
Xóa phân đoạn dữ liệu 1787
Tác nghiệp bán hàng 1740
Tùy chọn bán hàng 1740
Quy cách in phiếu 1821
Bán hàng 1959
Khóa sổ ca bán hàng 1914
Danh mục chứng từ 1891
Báo cáo bán hàng 1839
Chức năng khác 1829
Sử dụng phần mềm lần đầu 1948

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.