Giới thiệu chung 1617
Đặc tính kỹ thuật 1574
Hệ thống phần mềm 1539
Cài đặt phần mềm 1603
Sử dụng trên máy đơn 1499
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1560
Giao diện làm việc 1495
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1646
tmclipboard 2298
Đăng nhập hệ thống 1574
Quản trị nhân viên 1483
Đổi mật khẩu 1530
Danh mục dữ liệu hệ thống 1658
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 1777
Mã hàng và mã vạch 1670
Sử dụng trên mạng nội bộ 1675
Quy cách in tem 2355
Danh mục hàng hóa 2080
Danh sách đối tác 1731
Bảng giá bán hàng 1579
Chế độ khuyến mãi 1572
Kho hàng 1674
Mẫu hóa đơn VAT 1654
Tùy chọn hệ thống 1625
Tùy chọn tác nghiệp 1641
Kiểm tra danh mục hệ thống 1575
Danh mục chứng từ 1585
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 1760
Cửa sổ chọn hàng nhập 1640
Cửa sổ chọn hàng xuất 1694
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1665
Cửa sổ chọn đối tác 1593
Chứng từ nhập kho 1673
Chứng từ xuất kho 1625
Chứng từ bán lẻ 1679
Chứng từ đặt hàng 1630
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1619
Các loại báo cáo chính 1563
Nén dữ liệu lưu trữ 1612
Giải nén dữ liệu 1573
Xóa phân đoạn dữ liệu 1675
Tác nghiệp bán hàng 1624
Tùy chọn bán hàng 1615
Quy cách in phiếu 1711
Bán hàng 1828
Khóa sổ ca bán hàng 1786
Danh mục chứng từ 1768
Báo cáo bán hàng 1735
Chức năng khác 1727
Sử dụng phần mềm lần đầu 1825

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.