Giới thiệu chung 1101
Đặc tính kỹ thuật 1080
Hệ thống phần mềm 1070
Cài đặt phần mềm 1122
Sử dụng trên máy đơn 1038
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1080
Giao diện làm việc 1018
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1154
tmclipboard 1686
Đăng nhập hệ thống 1087
Quản trị nhân viên 1014
Đổi mật khẩu 1043
Danh mục dữ liệu hệ thống 1175
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 1214
Mã hàng và mã vạch 1184
Sử dụng trên mạng nội bộ 1165
Quy cách in tem 1562
Danh mục hàng hóa 1267
Danh sách đối tác 1251
Bảng giá bán hàng 1055
Chế độ khuyến mãi 1090
Kho hàng 1199
Mẫu hóa đơn VAT 1175
Tùy chọn hệ thống 1142
Tùy chọn tác nghiệp 1163
Kiểm tra danh mục hệ thống 1091
Danh mục chứng từ 1098
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 1278
Cửa sổ chọn hàng nhập 1167
Cửa sổ chọn hàng xuất 1206
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1185
Cửa sổ chọn đối tác 1107
Chứng từ nhập kho 1187
Chứng từ xuất kho 1152
Chứng từ bán lẻ 1196
Chứng từ đặt hàng 1147
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1141
Các loại báo cáo chính 1080
Nén dữ liệu lưu trữ 1140
Giải nén dữ liệu 1103
Xóa phân đoạn dữ liệu 1181
Tác nghiệp bán hàng 1145
Tùy chọn bán hàng 1144
Quy cách in phiếu 1225
Bán hàng 1296
Khóa sổ ca bán hàng 1307
Danh mục chứng từ 1308
Báo cáo bán hàng 1280
Chức năng khác 1258
Sử dụng phần mềm lần đầu 1340

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.