Giới thiệu chung 1221
Đặc tính kỹ thuật 1196
Hệ thống phần mềm 1185
Cài đặt phần mềm 1241
Sử dụng trên máy đơn 1147
Sử dụng trong hệ thống nhiều cửa hàng 1199
Giao diện làm việc 1129
Quy ước tác nghiệp - nhập dữ liệu 1275
tmclipboard 1833
Đăng nhập hệ thống 1203
Quản trị nhân viên 1129
Đổi mật khẩu 1163
Danh mục dữ liệu hệ thống 1297
Hệ thống hàng hóa - mã vạch 1350
Mã hàng và mã vạch 1303
Sử dụng trên mạng nội bộ 1294
Quy cách in tem 1800
Danh mục hàng hóa 1460
Danh sách đối tác 1370
Bảng giá bán hàng 1185
Chế độ khuyến mãi 1206
Kho hàng 1320
Mẫu hóa đơn VAT 1295
Tùy chọn hệ thống 1264
Tùy chọn tác nghiệp 1280
Kiểm tra danh mục hệ thống 1222
Danh mục chứng từ 1224
Chọn hàng hóa - khách hàng vào chứng từ 1401
Cửa sổ chọn hàng nhập 1282
Cửa sổ chọn hàng xuất 1326
Sử dụng mã vạch trên giao diện chính 1307
Cửa sổ chọn đối tác 1221
Chứng từ nhập kho 1302
Chứng từ xuất kho 1265
Chứng từ bán lẻ 1319
Chứng từ đặt hàng 1266
Chứng từ thu - chi - kiểm kê 1260
Các loại báo cáo chính 1205
Nén dữ liệu lưu trữ 1256
Giải nén dữ liệu 1219
Xóa phân đoạn dữ liệu 1304
Tác nghiệp bán hàng 1266
Tùy chọn bán hàng 1265
Quy cách in phiếu 1343
Bán hàng 1419
Khóa sổ ca bán hàng 1433
Danh mục chứng từ 1429
Báo cáo bán hàng 1396
Chức năng khác 1370
Sử dụng phần mềm lần đầu 1455

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.